ReadyPlanet.com


ประธานาธิบดีสรรพสิ่ง Sports Direct เหลือบเห็นว่ายอดทำการค้าลดน้อยลง 7.4 ร้อยละที่ครึ่งจำเดิม


Frasers Group PLC รายงานตวาดรายได้ลดลง 7.4% ในรอบ 6 ดวงเดือนสิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคมเป็น 1,893.3 ล้านปอนด์ส่วนใหญ่เกิดขนมจากการดับร้านครู่เดียวเนื่องจาก COVID-19 ซึ่งชดเชยจากงานเปิดร้านใหม่ที่แข็งแกร่งหลังจากการปิดร่างกายและการเติบโตในที่ธุรกิจออนไลน์

|

ชินหลัก 19 สิ่งของ บริษัท รวมความว่า Sports Directในสหรัฐอเมริกาธุรกิจปะปนกัน ได้แก่ Bob19; s Stores และ Eastern Mountain Sports

|

อัตราผลกำไรขั้นต้นของกลุ่ม บริษัท เพิ่มขึ้น 20 แต้มเป็น 44.0 อัตราร้อยละเนื่องจากอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ถือสิทธิ์การรักษาไว้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

|

EBITDA รากฐานเพิ่มขึ้น 24.9 อัตราร้อยละโดยส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์แรงกระตุ้นจากงานเปิดร้านใหม่อย่างแข็งแกร่งหลังจากทำให้หยุดตัวยอม, การเจริญของธุรกิจออนไลน์, ร้านค้า Flannels ใหม่, การซื้อขายเต็มปีสิ่งของการเข้าไปซื้อการงานในพรรษาที่แล้วด้วยกันประสิทธิภาพในที่การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหากเปล่ารวมงานเข้าจับจ่ายใช้สอยกิจการกับตามพงศ์เงินที่เป็นกลาง EBITDA รากฐานเพิ่มขึ้น 18.8 ร้อยละ

|

กำไรก่อนกำหนดหักเงินภาษีเพิ่มขึ้น 43.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 146.3 ล้านปอนด์รายงานผลกำไรก่อนหักภาษีอากรเพิ่มขึ้น 17.6 อัตราร้อยละเป็น 106.1 เลี่ยนปอนด์

|

ในกลุ่ม Sports Retail ของสหราชอาณาจักรรายได้ลดลง 9.8 เปอร์เซ็นต์ดำรงฐานะ 1,071.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหากเปล่ารวมงานเข้าจ่ายกิจการรายได้ลดลง 12.6 เปอร์เซ็นต์สาเหตุส่วนมากมาจากการปิดร้านครู่เดียวในสหราชอาณาจักรซึ่งก่อเกิดจาก COVID-19 ซึ่งชดใช้ด้วยงานเติบโตสรรพสิ่งธุรกิจออนไลน์

|

อัตรากำไรขั้นแรกเพิ่มขึ้นดำรงฐานะ 44.4 เปอร์เซ็นต์ดังที่อัตราประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่กับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมันสมอง

|

EBITDA พื้นฐานเกี่ยวกับ UK Sports Retail อยู่สถานที่ 151.4 ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 6.7 ในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนมากเป็นผลมาจากงานเปิดร้านนวชาตอย่างแข็งแกร่งหลังจากทำให้หยุดตัวลงการเติบโตในการทำงานออนไลน์ของอิฉันและประสิทธิภาพในงานดำเนินงานแห่งหนดีขึ้น

|

UK Sports Retail ประกอบด้วยงานดำเนินงานร้านค้าย่อยกีฬาหลักที่สหราชอาณาจักรรวมถึงการงานค้าปลีกกีฬาออนไลน์ทั้งหมดสรรพสิ่ง Group19 (ไม่รวมร้านค้าสรรพสิ่ง Bob19, Eastern Mountain Sports และมาเลเซีย), โรงยิม, Group19;การดำเนินงานสิ่งของวิทยาเขต Shirebrook ร้านค้า GAME UK และการปฏิบัติงานออนไลน์และการดำเนินงานร้านค้าย่อยในไอร์แลนด์เหนือUK Sports Retail เป็นตัวเคลื่อนหลักสิ่งของประสิทธิภาพวาณิชย์ของหมู่และคิดเป็น 57 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของหมวด

|

ในหมวดไลฟ์สไตล์พรีเมียมรายได้พอกพูน 4.8 เปอร์เซ็นต์ครอบครอง 320.4 ล้านปอนด์ส่วนใหญ่บังเกิดผลมาจากร้านค้า Flannels ใหม่ยอดขายทางเว็บที่เพิ่มขึ้นและงานเข้าจ่ายกิจการ Jack Wills และ Sofa.com ครบถ้วนระยะเวลาณปี 19 โดยชดเชยจากการทำให้หยุดร้านชั่วขณะเนื่องจาก COVID-19ผิไม่รวมการเข้าซื้อการงานรายได้ลดลง 0.7 เปอร์เซ็นต์

|

อัตรากำไรขั้นแรกเริ่มลดลงเหลือ 47.0 เปอร์เซ็นต์โดยได้รับแรงหนุนขนมจากการน้อยลงของยอดจำหน่ายสัมปทานใน House of Fraser ซึ่งเป็นร้อยละของยอดจำหน่ายทั้งหมดซึ่งมีอัตราประโยชน์ขั้นต้นดอนขึ้น

|

EBITDA รากฐานสำหรับไลฟ์สไตล์ชั้นพรีเมียมดีขึ้นขนมจากที่ขาดทุน 7.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงในปีงบประมาณ 20 H1 ครอบครองกำไร 28.4 เลี่ยนปอนด์ที่ช่วงเวลาดังที่กล่าวมาแล้วส่วนใหญ่เกิดผลมาจากการเปิดร้าน Flannels ซึ่งเป็นช่วงสมัยเต็มของการซื้อขายเพราะการจับจ่ายใช้สอยกิจการณปีก่อนอย่างต่อเนื่องความสามารถในการดำเนินงานและการตัดทอนอัตราค่าบริการทางธุรกิจโดยเฉพาะในที่ House of Fraser

|

Premium Lifestyle ประกอบด้วย Flannels, Cruise, van mildert, House of Fraser, Jack Wills กับร้านแบนเนอร์ Sofaมันสมองcom และงานขายบนเว็บที่ข้องเกี่ยว

|

ในกลุ่มค้าปลีกในทวีปยุโรปรายได้ลดน้อยลง 3.7 เปอร์เซ็นต์ครอบครอง 352.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงตามวงศ์ตระกูลเงินแห่งหนเป็นกลางและไม่ร่วมการเข้าซื้อกิจการรายได้ขนมจากการค้าปลีกในยุโรปลดลง 12.3 ร้อยละส่วนใหญ่ก่อกำเนิดจากงานปิดร้านชั่วคราวอันเป็นผลมาจาก COVID-19

|

อัตรากำไรขั้นต้นทวีคูณเป็น 41.7 อัตราร้อยละเนื่องจากปกป้องอัตราประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ไว้EBITDA รากฐานอยู่สถานที่ 25.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงลดลง 23.7 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปิดร้านค้าชั่วคราวเค้าเดิมจาก COVID-19 ภาษีขายของออนไลน์

|

ส่วนการค้าปลีกตัวในยุโรปประกอบด้วยการจัดการร้านค้าปลีกกีฬา Group19 และการดำเนินงานที่ยุโรปหมายรวมศูนย์ขจายสินค้าณยุโรปของ Group19 ในเบลเคลุกเคล้ายมกับออสเตรียร้านค้าที่ภูมิภาคลูกบอลติกกับร้าน GAME Spain

|

แห่งส่วนการค้าปลีกสถานที่เหลือสิ่งของโลกรายได้ลดลง 16.3 ร้อยละเป็น 77.1 ปอนด์ล้าน.อัตราผลกำไรขั้นต้นเพิ่มพูนเป็น 39.6 เปอร์เซ็นต์จาก 39.4 เปอร์เซ็นต์EBITDA พื้นฐานสิงสู่ที่ 10.4 กล้อนปอนด์วัดกับงานสูญเสีย 2.5 กล้อนปอนด์ณ FY20 H1 ส่วนใหญ่เกิดผลมาจากประสิทธิภาพณการกระทำงานในการทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกา

|

ส่วนที่เหลือของ World Retail รวมถึงร้านค้ากีฬาในมาเลเซียแห่งหนซื้อขายภายใต้ Sportsdirectแบนเนอร์มันสมอง com และร้านขายปลีกในอเมริกาซื้อขายภายใต้ร้านรวงของ Bob19; s กับ Eastern Mountain Sports พร้อมกับไซต์อีคอมเไม่ร์ซในมาเลเซียร้านค้าถือหุ้น 51.0 เปอร์เซ็นต์โดยพวก บริษัท

|

เดวิดสลักีประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นเทศมนตรีกล่าวแห่งแถลงการณ์ 1C; ผลลัพธ์ของอิฉันในเศษหนึ่งส่วนสองปีนี้เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเมื่อมีสิทธิ์ความจริงหลังจากนั้นร้านค้าสิ่งของเราที่สหราชอาณาจักรเกือบทั้งเพปิดจวบจนกระทั่งกลางเดือนมิถุนายนในภาคอุตสาหกรรมแห่งได้รับความกระทบกระเทือนจากการลดลงของ High Street เราสุขใจในชิ้นงานของดิฉันและพนักงานของอีฉันที่เอาใจช่วยให้อิฉันไปแห่งนั้นน่าเสียดายแห่งหนเราได้มาเข้าสู่การปิดกั้นเพิ่มเติมในอังกฤษทันทีภายหลังวันที่ครึ่งปีของฉันและดังที่การปิดกั้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราอาจอยู่ภายใต้บางทีเราแล้วก็ต้องประหยัดคำในงานใช้วิจารณญาณสรรพสิ่งเราอีกไม่กี่ดวงจันทร์ข้างหน้าจักยังคงยากลำบาก แต่ว่าเราฝึกซ้อมและแหมะตำแหน่งด้วยว่าอนาคตวางเป็นอย่างดี 1D;ผู้ตั้งกระทู้ adamantitinerar :: วันที่ลงประกาศ 2021-06-01 17:07:57


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.